04 506 23 62 vss@scsl.si

Prijava in vpis

Vpis na študij

Pogoji za vpis: opravljena splošna ali poklicna matura

Trajanje rednega študija: dve leti

Trajanje izrednega študija: tri cikluse – dve leti in pol

Izvajanje izobraževanja – redni študij: 34 tednov – 24 tednov strokovno teoretičnega izobraževanja, 10 tednov praktičnega izobraževanja

Prijava, vpis, pomembnejši datumi

Prijavite se s spletno prijavo na spletni strani Višješolske prijavne službe, Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 CELJE

Vse druge informacije dobite na spletnih straneh naše Višje strokovne šole ŠC Škofja Loka.

   Prvi prijavni rok: od 20. februarja do 17. marca 2023

   Višje strokovne šole vpisujejo sprejete kandidate in VPS obvestijo o morebitnih še prostih vpisnih mestih: do 22. avgusta 2023

   Višje strokovne šole in VPS objavita podatke o še prostih mestih na svojih spletnih straneh: 24. avgusta 2023

   Drugi prijavni rok: od 25. avgusta do 31. avgusta 2023

     Dostopnost