04 506 23 62 vss@scsl.si

Prijava in vpis

Vpis na študij

Pogoji za vpis: opravljena splošna ali poklicna matura

Trajanje rednega študija: dve leti

Trajanje izrednega študija: tri cikluse – dve leti in pol

Izvajanje izobraževanja – redni študij: 34 tednov – 24 tednov strokovno teoretičnega izobraževanja, 10 tednov praktičnega izobraževanja

Prijava, vpis, pomembnejši datumi

Prijavite se s spletno prijavo na spletni strani Višješolske prijavne službe,Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 CELJE

Vse druge informacije dobite na spletnih straneh naše Višje strokovne šole ŠC Škofja Loka.

   Informativni dan  

   11. in 12. februar 2022

   Prijava – 1. prijavni rok 

   15. februar-18. marec 2022  

   Prijava – 2. prijavni rok  

   25.-31. avgust 2022

   Vpis v 1. letnik za študente, ki so se prijavili s prvo prijavo

   do 22. avgusta 2022

   Vpis v 1. letnik za študente, ki so se prijavili z drugo prijavo

   do 3. oktobra 2022

     Mnenja študentov

     Vir: spletna anketa o zadovoljstvu študentov 2018

     |

     Dober odnos predavateljev do študentov, urejenost prostorov, ustrezna oprema za opravljanje dela.

     Dobri profesorji ter natančna razlaga snovi. Pri nekaterih profesorjih tudi na zabaven način.

     |

     Predavatelji in količina novo dobljenega znanja.

     Osebno sem zelo zadovoljen s šolo, ker nisi samo številka, ampak si tudi človek! To je bistveno pri moji odločitvi glede izbire izobraževanja.

     Pridobljene nove izkušnje in znanja skozi celotno izobraževanje.

     Dobri odnosi med študenti in profesorji.

     |

     |

     Znanja Creo, Word, Excel, AutoCad, tehnologija, strojni elementi …

     |
     Dobri predavatelji in sošolci.

     | Predavatelji so bili zmeraj pripravljeni prisluhniti našim željam, prilagajati termine vaj, izpitov in so razumeli morebitno odsotnost študentov.

     |
     Širok spekter pridobljenega znanja.

     Projekt Vacide 2021

     Dosežki naših študentov

     Dostopnost