04 506 23 62 vss@scsl.si

Videopredstavitev Višje strokovne šole

Višja strokovna šola Škofja Loka v številkah

študijska programa

tednov praktičnega izobraževanja

predavateljev

kreditnih točk obsega študija

diplomantov v petnajstih letih

Mnenja študentov

Vir: spletna anketa o zadovoljstvu študentov 2018

|

Dober odnos predavateljev do študentov, urejenost prostorov, ustrezna oprema za opravljanje dela.

Dobri profesorji ter natančna razlaga snovi. Pri nekaterih profesorjih tudi na zabaven način.

|

Predavatelji in količina novo dobljenega znanja.

Osebno sem zelo zadovoljen s šolo, ker nisi samo številka, ampak si tudi človek! To je bistveno pri moji odločitvi glede izbire izobraževanja.

Pridobljene nove izkušnje in znanja skozi celotno izobraževanje.

Dobri odnosi med študenti in profesorji.

|

|

Znanja Creo, Word, Excel, AutoCad, tehnologija, strojni elementi …

|
Dobri predavatelji in sošolci.

| Predavatelji so bili zmeraj pripravljeni prisluhniti našim željam, prilagajati termine vaj, izpitov in so razumeli morebitno odsotnost študentov.

|
Širok spekter pridobljenega znanja.

Projekt Vacide 2021

Dosežki naših študentov

Podelitev diplom — maj 2022

Poslovni zajtrk konzorcija podjetij ŠCŠL 2022

Dostopnost