04 506 23 62 vss@scsl.si

Vabilo na informativni dan za izredni študij

Vabimo vas k vpisu na IZREDNI študij v višješolskih študijskih programih strojništvo in lesarstvo.

S študijem na Višji strokovni šoli Škofja Loka boste pridobili nova znanja in spretnosti za nadaljnji karierni razvoj.

Vabimo vas na informativni dan, ki bo v četrtek, 8. septembra 2022, ob 16.30 v predavalnici 242 v Šolskem centra Škofja Loka, Podlubnik 1b, Škofja Loka.

Na informativnem dnevu vam bomo predstavili značilnosti in prednosti višješolskega izobraževanja ter študijske programe, ki jih izvajamo (strojništvo, lesarstvo).

Če se informativnega dne ne morete udeležiti, so vam informacije na voljo na spletnih straneh:

Vpis v prvi ciklus izrednega študija je mogoč do 30. septembra 2022, v primeru prostih mest pa do 30. oktobra 2022.

Dodatne informacije in pojasnila lahko dobite po telefonu  04 506 23 62, na spletni strani Referat | Šolski center Škofja Loka (scsl.si) ali osebno v referatu za študentske zadeve.

Pišite nam na vpis@scsl.si in po pošti vam bomo poslali vsa navodila in obrazce, ki jih potrebujete za vpis.

Videopredstavitev Višje strokovne šole

Višja strokovna šola Škofja Loka v številkah

študijska programa

tednov praktičnega izobraževanja

predavateljev

kreditnih točk obsega študija

diplomantov v petnajstih letih

Mnenja študentov

Vir: spletna anketa o zadovoljstvu študentov 2018

|

Dober odnos predavateljev do študentov, urejenost prostorov, ustrezna oprema za opravljanje dela.

Dobri profesorji ter natančna razlaga snovi. Pri nekaterih profesorjih tudi na zabaven način.

|

Predavatelji in količina novo dobljenega znanja.

Osebno sem zelo zadovoljen s šolo, ker nisi samo številka, ampak si tudi človek! To je bistveno pri moji odločitvi glede izbire izobraževanja.

Pridobljene nove izkušnje in znanja skozi celotno izobraževanje.

Dobri odnosi med študenti in profesorji.

|

|

Znanja Creo, Word, Excel, AutoCad, tehnologija, strojni elementi …

|
Dobri predavatelji in sošolci.

| Predavatelji so bili zmeraj pripravljeni prisluhniti našim željam, prilagajati termine vaj, izpitov in so razumeli morebitno odsotnost študentov.

|
Širok spekter pridobljenega znanja.

Projekt Vacide 2021

Dosežki naših študentov

Podelitev diplom — maj 2022

Dostopnost