04 506 23 62 vss@scsl.si

Strojništvo

Skupni predmeti - 1. letnik

 • Strokovna terminologija v tujem jeziku
 • Poslovno komuniciranje in vodenje
 • Računalništvo
 • Varnost pri delu in varovanje okolja

Strojništvo - osnove - 1. letnik

 • Materiali
 • Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov

Drugi predmeti - 1. letnik

 • Mehanika 1
 • Strojni elementi
 • Računalniško modeliranje

Skupni predmeti - 2. letnik

 • Ekonomika podjetja
 • Kakovost in zanesljivost procesov

Strojništvo: Tehnologije – 2. letnik

 • Mehanika 2
 • Tehnologija

Izbirni predmeti

 • Avtomatizacija in robotika (AVR)
 • Energetika (ENE)
 • Proizvodni modul: Računalniško podprta proizvodnja (RPT); Priprava in vodenje proizvodnje (PVP)

 • Orodjarski modul: Snovanje in konstruiranje orodij (SKO); Izdelava in vzdrževanje orodij (IVO)

Avtomatizacija - 2. letnik

 • Avtomatizacija in robotika (AVR)

Energetika - 2. letnik

 • Energetika (ENE)

Izbirni predmeti - orodjarstvo - 2. letnik

 • Snovanje in konstruiranje orodij (SKO)
 • Izdelava in vzdrževanje orodij (IVO)

Proizvodnja - 2. letnik

 • Računalniško podprta proizvodnja (RPT)
 • Priprava in vodenje proizvodnje (PVP)
Dostopnost