04 506 23 62 vss@scsl.si

Prijava in vpis

Vpis na študij

Pogoji za vpis: opravljena splošna ali poklicna matura

Trajanje rednega študija: dve leti

Trajanje izrednega študija: tri cikluse – dve leti in pol

Izvajanje izobraževanja – redni študij: 34 tednov – 24 tednov strokovno teoretičnega izobraževanja, 10 tednov praktičnega izobraževanja

Prijava, vpis, pomembnejši datumi

Prijavite se s spletno prijavo na spletni strani Višješolske prijavne službe,Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 CELJE

Vse druge informacije dobite na spletnih straneh naše Višje strokovne šole ŠC Škofja Loka.

   Informativni dan  

   17. in 18. februar 2023

   Prijava – 1. prijavni rok 

   15. februar-18. marec 2022  

   Prijava – 2. prijavni rok  

   25.-31. avgust 2022

   Vpis v 1. letnik za študente, ki so se prijavili s prvo prijavo

   do 22. avgusta 2022

   Vpis v 1. letnik za študente, ki so se prijavili z drugo prijavo

   do 3. oktobra 2022

     Dostopnost